ORTAKLAŞA: KÜLTÜR, DiYALOG VE DESTEK PROGRAMI

ORTAKLAŞA: KÜLTÜR, DiYALOG VE DESTEK PROGRAMI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKVS), Avrupa BirliĞİ desteğiyle, kültür, diyalog ve destek programları içeren büyük bir projeye başlıyor

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı,Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek proje kapsamında kültür-sanat odaklı STK’larla yerel yönetimlerin birlikte üretecekleri projelere 1,3 milyon Avro hibe desteği sağlanacak.

Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle veEUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Proje, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla destekleniyor. 

Ortaklaşa Genel Bilgilendirme Toplantısı

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın ayrıntılarını duyurmak üzere 10 Mart Cuma sabahı Salon İKSV’de bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner:“İşbirliği ve dayanışmayı öne çıkaran destek projeleri, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için şart”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner konuşmasında şunları dedi:“Hepimiz, yaşanan felaket nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Bölgedeki paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz ve burada oluşan ihtiyaçların giderilmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalar planlıyoruz. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz, bölgedeki müzik öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu’nun yanı sıra ülke çapındaki en önemli çalışmalarımızdan biri de, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı olacak. Hepimiz biliyoruz ki kültür-sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden işbirliği ve dayanışmayı öne çıkaran bu kapsamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplumsal dayanışma ve sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra özellikle kültür politikalarının oluşturulmasında yerel yönetimler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi de çok büyük önem taşıyor. Bu ortak hedefle projemize iştirak eden Marmara Belediyeler Birliği’ne de ayrıca teşekkürler.”

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle derin bir acının içerisinden geçiyoruz. Marmara Bölgesindeki belediyeler olarak afet bölgesindeki belediyelerle ihtiyaçları karşılamak adına sürekli iletişim ve koordinasyon halindeyiz. Kentlerde kültürel hizmetlere erişim ve süreçlere katılımın başat aktörlerinden olan yerel yönetimlerin kültür kurumlarıyla el ele çalışması, hem kültür politikalarının geliştirilmesinde hem de kültüre erişim ve katılım için gerekli fırsatlar ve kaynakların sunulmasında kilit rol oynuyor. İşte tam da bu sebeple Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı‘na iştirak etmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bizleri bu çalışmaya dahil eden İKSV’ye ve projeyi mümkün kılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na teşekkür ediyoruz”.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında tasarlanan, “Hibe,” “Diyalog” ve “Öğrenme” olmak üzere birbirini tamamlayacak üç eksende hayata geçirilecek Ortaklaşa Programı’nıProje Yöneticisi H. Selen Akçalıile İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece anlattı. “Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız bu proje, Türkiye’de kültürel alandaki ihtiyaçlara birlikte çözüm üretmenin ve bir ekosistem olarak hareket etmenin önemine olan inançla tasarlandı. Ocak 2023’te resmen başlayan projenin ilk adımları, ülke genelinde dayanışmanın, diyaloğun, kentler arası işbirliklerinin ve sivil toplumun dönüşüm yaratma potansiyelinin en çarpıcı örneklerini gördüğümüz bir döneme denk geldi. Bu zorlu dönem sona erdiğinde ve kentler yeniden canlanmaya başladığında, kültür-sanat alanının tüm aktörlerine, toplumsal iyileşmenin aracıları olarak önemli görevler düşecek. Bu nedenle, büyük endişe ve belirsizlikler barındıran bu dönemde bizleri bir araya getiren, rahatlatan, ilham ve umut sağlayan kültürel hayatı canlı tutan sanatçıları ve kültür profesyonellerini desteklemek büyük önem taşıyor. “ORTAKLAŞA: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” tam da bu hedefle, yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür politikaları modelini birlikte oluşturmak üzere yola çıkıyor.”

Ortaklaşa Saha Araştırması ve Kültür Politikaları Raporu

Ortaklaşa’nın programları, Türkiye genelinde nicel ve nitel olarak yapılacak kapsamlı bir saha araştırmasından elde edilecek veriler ışığında şekillendirilecek.Sivil toplum ve yerel yönetimlerde çalışan kültür-sanat profesyonellerinin ihtiyaçlarını, kaynaklarını ve mevcut ve muhtemel işbirliği zeminlerini anlamayı amaçlayacak araştırmada öncelikli olarak deprem bölgesinde kültür-sanat alanında faaliyetlerine devam etmeye çalışan paydaşlar ziyaret edilecek.

“Yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?”sorusundan yola çıkacak araştırma sonunda 2023 sonunda yayımlanacak çalışma, İKSV’nin 2010’dan bu yana hazırlanan 11. kültür politikaları raporu olacak.

Ortaklaşa Hibe Programı: STK’larla belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 1,3 milyon Avro hibe desteği

Program kapsamında, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin birlikte üreteceği ortak projelere toplam 1,3 Milyon Avro tutarında hibe verilecek.

 

Nisan 2023 ve 2024 yılının ilk yarısında açılacak çağrılara tüm Türkiye’den kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, en az bir belediye ortağıyla birlikte başvurabilecek.

 

Üç farklı başlığa odaklanacak açık çağrılarda;

  • farklı disiplinlerden kültür ve sanat projeleri,
  • bir kültürel mekânın STK’ların uzmanlığıyla dönüştürüldüğü ve işlevselleştirildiği projeler,
  • kapsayıcı kültürel planlamaları ve kültür yönetimini teşvik eden pratikler desteklenecek.

 

Hibe programında, deprem bölgesine ya da depremden etkilenenlere yönelik tasarlanan kültür-sanatı odaklı projeler de teşvik edilecek.

Hibe başvuruları, İKSV ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB)temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek. Hibe programının ayrıntıları ortaklasa.iksv.org adresinden ve Ortaklaşa Programı sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. 

Ortaklaşa Diyalog Programı: STK ve belediye çalışanları birlikte düşünüyor

Ortaklaşa Diyalog Programı, STK'larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve yönetimi alanında konuşmaya ve beraber öğrenmeye davet ediyor. Proje süresince, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması yolunda sivil toplum ve belediye çalışanlarının katılımıyla, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak 7 Yuvarlak Masa Toplantısı ile 7 Arama Konferansı gerçekleştirilecek.

Ortaklaşa Öğrenme Programı: Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalar

Proje kapsamında 7 bölgeyi kapsayacak şekilde çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler de düzenlenecek. Yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasında çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanılacak öğrenme programı, yapılacak saha araştırmasının sonuçlarına göre şekillendirilecek. İçeriğin kültür politikaları, kültür yönetimi, yerel kültürel planlama, kültürel çoğulculuk, kültüre katılım, kültür-sanatın sosyal ve ekonomik etkisi, kamusal alanda sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekolojik dönüşüm için kültür-sanat gibi temalar etrafında tasarlanması planlanıyor.

Ortaklaşa Öğrenme Programı, proje iştirakçisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Marmara Urban Forum’un (MARUF) 2023 ve 2025 edisyonlarına da konuk olacak. İlgili herkesin katılımına açık olacak bu oturumlarda Türkiye’de ve Avrupa’da yerel düzeyde geliştirilen iyi örnekler paylaşılacak.

İKSV, projenin ardından, Ortaklaşa Programı’ndan elde edilen deneyimleri daha geniş kitlelerle paylaşmak ve üç yıl boyunca ortaklaşa üretilen fikirleri kültür profesyonelleriyle tartışmak üzere, 2025 yılında yerelde katılımcı kültür politikalarına dair somut önerileri içeren bir politika metni ve yol haritası da yayımlayacak.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Hakkında

İKSV, kültür-sanat alanındaki fikir alışverişini zenginleştirmek, bu alandaki tartışmalara katılımı kolaylaştırmak ve veri üretimine katkıda bulunmak amacıyla kültür politikaları alanında çalışmalar gerçekleştiriyor. İKSV, kent ve ülke ölçeğinde kültür politikalarının oluşumunda rol oynamak üzere yürüttüğü araştırmalar doğrultusunda kültür politikaları raporları yayımlıyor, farklı kurumlarla işbirliği içinde atölye çalışmaları, konferanslar ve sempozyumlar düzenliyor ve bu etkinliklere eşlik eden yayınlar hazırlıyor. İKSV’nin bugüne kadar yayımladığı raporlara, podcast serilerine ve diğer tüm çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Hakkında

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm bulunması için çalışan bölgesel belediyeler birliğidir. 180'den fazla belediyenin üye olduğu MBB’nin, 6’sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde üyeleri bulunmaktadır.

EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri)Hakkında

EUNIC – Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri – kültürel ilişkilerle ilgilenen Avrupa kuruluşları ağıdır. 2012 yılında Ankara ve İstanbul'da kurulan iki küme ve kültür enstitüleri, büyükelçilikler ve başkonsoloslukların oluşturduğu yirmiyi aşkın üyesiyle Avrupa kültürel işbirliğine hayat vermektedir. Türkiye'deki paydaş kuruluşlarla ortaklaşa kültürel faaliyetler geliştirmektedir.

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Hakkında

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) ile Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır.

Katılım öncesi fonlarının nihai amacı, vatandaşlara daha iyi fırsatlar sunulması ve vatandaşların AB vatandaşlarıyla eşdeğer standartlara kavuşmasını sağlayarak bireylerin hayatlarını iyileştirmektedir.

Google+ WhatsApp